– Bevissthet om miljø og natur er jeg rimelig sikkert på at vil bli enda mer tydelig i samtidskunsten fremover, sier kunstkritiker Kjetil Røed.