Kunst

Danser messemystikkens poesi

Messe: Sju poeter, fem musikere, en prest, en biskop, et kor og en danser er med når mystikken og lyrikken forenes i messen.

— Et elitelag av norske lyrikere er med når Missa Mystica skal ­feires i Trefoldighetskirken i Oslo. Tone Hødnebø, Ingrid Stor­holmen, Aina Villanger, ­Terje Dragseth, Steinar Opstad og Øyvind ­Rimbereid skal alle lese ­nyskrevne tekster.

Mystikerne beveger

Tidlig­ere har Freddy Fjellheim satt ­samtidspoesien i møte med ­liturgien gjennom Missa ­Poetica. Med den nyskapte Missa ­Mystica har han også innlemmet ­mystikerne.

– Alle lyrikerne som er med har fått hver sin inspirasjonstekst fra mystikerne, forteller Fjellheim som selv deltar i ­messen med et læredikt.

· LES OGSÅ: Ny misjonsmark: 8800 Bibler har blitt delt ut til Kanye West-fans

For et år siden spurte han ­biskop Kari Veiteberg om å være med.

– Hun svarte på en måte som ga meg mot til å gyve løs, forteller 
han.

Fra han var ganske ung har ­lyrikeren Fjellheim vært ­engasjert i den kontemplative tradisjonen ­etter ørkenfedrene/mødrene og også vært inspirert av nyere navn som Wilfrid ­Stinissen og Henry Nouwen. Han finner mange likheter mellom mystikkens tekster og poesien. I mystikkens tekster ser han at rettferdsperspektivet står sterkt. Der handler det å møte Gud også om å møte medmennesket.

Poetisk potens

I flere år har han jobbet med å finne ­tekster og ­musikk samtidig som han ­tenkte det sammen med ­liturgien. ­Tekstene har han ­hentet fra ­ørkenfedrene, Julian av ­Norwich, en tekst fra buddhistisk ­tradisjon, en fra sufi­tradisjonen og fra våre dagers mystikere. ­Tekstene er valgt, ikke fordi de er ­religiøse, men ut fra ­deres ­poetiske ­potensial.

– Den mystiske erfaringen er av en slik art at du aldri kan ­hvile på laurbærene. Du er alltid i ­bevegelse. For meg er det Den hellige ånd som er veileder g­jennom ild og vann, i alle slags tilstander og livssituasjoner. Det grunnleggende er bevegelsen, og jeg tror nettopp at skiftningene i livet befordrer det å søke Gud i sitt hjerte.

Kollekten bremser

Ingen av kunstnergruppene i messen får mye tid. Ingen får være for seg selv for å etablere sitt uttrykk, men de blir vevet i hverandre i messe­feiringen. Danseren er den som setter i gang prosesjonen i kirken. Musikerne spiller opp til poetene. Koret har talekor inne i diktene.

– Slik fortsetter det inntil ­biskopen blir innlemmet i en ­danseformasjon slik at ­kunstens og liturgiens språk veves sammen, sier han.

Fjellheim tror kirken ofte overser poenget at høy intensitet ­skaper høytid.

– Dødpunkter som for ­eksempel kollekten, kan svekke høy­tiden, og vi ønsker å skape en ­årvåken høytid, sier Fjellheim.

· LES OGSÅ: «Teater er Djevelens verk! Det vil føre død og fordømmelse over deg»

Ber om stillhet

Han tror man lett vil gjenkjenne grunn­trekkene i kirkens liturgi. Et dikt kan ­er­statte en forbønn, et ledd kan være utelatt, men natt­verden er med.

– Vi har ikke noe ønske om en revolusjon, og kaller det for en sammensmeltning ­mellom kunst og liturgi. Vi tenker at den ­liturgiske grunnformen kan ­utvides innenfra. Det er ­spennende å utprøve kirke­rommets begrensninger, for så å forsøke å fylle gjestfriheten med menneskelig og estetisk nærvær. Stillhet er et viktig moment i dette messeforløpet.

Fra biskop Kari Veiteberg og Sentrum og St. Hanshaugen ­menighet er han møtt med det han kaller «enestående tillit».

Dansens impuls

For ni ­måneder siden tok Fjellheim kontakt med den unge 
danseren og koreografen Carl André ­Johansson som har satt sitt preg på Missa Mystica. en skade ­gjorde at Johansson 
foreslo at danseren Aurora 
Itland gikk inn i hans ­koreo-
grafi.

– Danserens nærvær ­gjennom Missa Mystica skjer i korte ­sekvenser, men innbyr menighet og publikum til en annen ­forståelsesform enn den som bare vil servere en rekke ­enkeltnumre uten ­indre sammenheng. Slik har den sjangerover­skridende kunsten og liturgien noe til ­felles. Til ­syvende og sist er det bare ­menighet og publikum som kan oppfylle et slikt grense­over­skridende fellesskap, og det i en messe som munner ut i ­sterke ord om rettferd og glede, sier Fjellheim.

---

Poesimesse

  • Missa Mystica
  • Framføres 17. november i Trefoldighetskirken, Oslo
  • Freddy Fjellheim, regissør og kunstnerisk leder.
  • Carl André Johansson, koreograf og regiassistent.
  • Danser: Aurora Itland
  • Poeter: Tone Hødnebø, ­Ingrid Storholmen, Aina Villanger, Terje Dragseth, Steinar Opstad og Øyvind Rimbereid
  • Læredikt: Freddy Fjellheim
  • Musikere: Kantor Marius Skjølaas, orgel, Hilde Marie Holsen, trompet, Dan René Dahl, klaver, Tore Erik Mohn, trekkspill og musikalsk leder, Kammerkoret NOVA med ­dirigent Julia Selina Blank.
  • Prest Morthen Sørlie og biskop Kari Veiteberg.

---

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kunst