Kunst

Hatets mangfold

I en verden preget av rask og slagordpreget nettdebatt, ­ønsker Vivek Venkatesh å få oss til å reflektere over hvordan hat og fordommer blir til.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kunst