Tilsynelatende urelaterte ting plasseres på lik linje i Christian Messels maleri Item 033 (2018). Nøkternt presenteres vi for en løk, en rakettoppskytning, en flaske Zalo – alle er like store og til­synelatende like viktige. Hva er så forbindelsen mellom dem?