Han har gått drøye 200 år tilbake for å spore nazismens framvekst og funnet to hovedtrekk med røtter i den tyske romantikken. Det dynamiske er en linje som rommer begreper som vilje og streben og beveger seg til selvhevdelse, vold, kamp og krig.