Kultur

Han har gått drøye 200 år tilbake for å spore nazismens framvekst og funnet to hovedtrekk med røtter i den tyske romantikken. Det dynamiske er en linje som rommer begreper som vilje og streben og beveger seg til selvhevdelse, vold, kamp og krig.

– I nazismen fremtrer det dynamiske som erobringslyst, sadisme og ødeleggelsestrang, men også som forherligelse av skaperkraft og kulturbygging, sier Frøland.

Den andre linjen er den organiske som dreier seg om den enkelte som kun en del i en altomfavnende orden. Allmennytte settes foran egennytte. I nazismen uttrykker selvoppofrelsen seg i en masochistisk vilje til å underkaste seg en allmektig fører.

Made in Germany