Arkeolog Josephine Munch Rasmussen har doktorgrad på illegal omsetning av kulturskatter. Hun påpeker at ulovlig omsetning har økt, blant fordi organisasjoner som IS har sett mulighetene for lett-tjente penger gjennom å organisere slik plyndringsvirksomhet.