Kulturbyråd Rina Mariann Hansen mener Kirkemusikkfestivalen står i en særstilling på grunn av sin sterke tilknytning til Den norske kirke, og har oppfordret Oslo kirkelige fellesråd til å vurdere saken enda en gang.