– Filmen er ikkje berre eit forsøk på å vise at Strasbourg-dommen er urettferdig. Vi ønskjer også å løfte fram liknande situasjonar i dag. Barn av IS-soldatar og okkupantar i andre krigar står i fare for å oppleve det same stigmaet som «tyskarbarna», seier produsent Torstein Parelius.