Debatten om ansiktsdekkende, religiøse plagg går over Europa – og noen land har innført forbud. Men det er stor sprik mellom lovgivere og de som forvalter menneskerettighetene.