Kultur

– Det er flott hvis engasjementet er ektefølt. Men man kan spørre seg om den måten å fremstille verdier på først og fremst handler om markedsføring – at å være i det godes tjeneste er god ­markedsføring for musikken, sier musiker Ketil Vestrum Einarsen.

Han peker på at identitet alltid har vært tett knyttet opp mot populærkulturen.

– Jeg opplever likevel at veldig mye av verdiprofilen i popbransjen bærer preg av å være en slags dydsøvelse. Man vet ikke når det er et ytre engasjement som er kokt sammen av markedsavdelingen, eller når det er ektefølt. Det kan jo fort være begge deler, men man fokuserer på det som selger, sier Einarsen.

– Musikkbransjen lever av å fange opp trendene, pakke dem inn og selge dem. På 1960-tallet var jo hele platebransjen styrt av rike hvite menn, som til en viss grad styrte de sosiale bevegelsene­ gjennom hvilke artister de tok inn, og hvilke artister de avviste.