Høringen for lærerplanen i kunst og håndverk har fått en rekke svar fra mange hold. Svarfristen utgikk 18. juni.