– Han har blitt gjort til en folkelig helgen, men det var han overhodet ikke! Han var nærmere å være en Trump.