Kultur

I høst er det 100 år siden Markens grøde ble utgitt. Den satte en ny kurs i hans forfatterskap, og førte til at Knut Hamsun fikk Nobelprisen i litteratur i 1920.

– I Markens grøde kommer Hamsun med synspunkter på natur og miljø som har en åpenbar aktualitet. Hans ideologiske­ budskap, som var både ondt og feilslått, gjør likevel at vi har ­vegret oss for å ta ham på alvor, sier Andreas Lødemel.

Han er doktorgradsstipendiat ved Nord Universitet Bodø, og i samarbeid med Hamsun-senteret forsker han nå på stedstilknytning i Hamsuns forfatterskap. I morgen starter et ­internasjonalt Hamsun-­seminar i Nordland, som del av Norske­ forskningsdager. Lødemel ­påpeker at mye av Hamsuns forfatterskap kulminerer i Markens grøde.

– Hamsun er på sitt mest rasistiske. Her finner vi det styggeste han sier om samene, når de sammenlignes med utøy og makk. Det nasjonalistiske idégrunn­laget er tydelig – og han har også et klart budskap om naturvern, sier Lødemel.