Romanen Søsterklokkene tek utgangspunkt i ei autentisk segn frå Myttings oppvekststad, Ringebu. Som takk for at to siamesiske tvillingar fekk døy samtidig, og ikkje kvar for seg, fekk faren deira støypt to kyrkjeklokker. Den eine av dei to kyrkjeklokkene som står i sentrum for romanhandlinga, er framleis i bruk i Ringebu stavkyrkje. Søsterklokka er, ifølgje segna, på botnen av Mjøsa.