Kirkeoperaen Upon this Handful of Earth er skrevet av Gisle Kverndokk, med libretto av ­Aksel-Otto Bull. Tekstene er hentet fra Messe for all jorden av den franske presten Pierre Teilhard de Chardin, som også var en fremstående filosof, geolog og paleontolog. I tillegg er det tekstmateriale fra amerikansk urbefolkningstradisjon – og biter fra aktuelle avisartikler om klimakrisen.