Det er få store overraskelser i neste års kulturbudsjett. Det konkluderer Ole Marius Hylland, forsker på kulturpolitikk ved Telemarksforskning. Kulturdepartementets budsjett blir i 2018 på 13,9 milliarder kroner. Dette er en økning på omlag 300 millioner kroner sammenlignet med i fjor, og marginalt over prisstigningen.