I 25 år har han fulgt utviklingen av kirkenes ­omgivelser både som tidligere ansatt hos Riksantikvaren og som direktør i avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning i KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.