Johann Sebastians Bachs Johannespasjon vinner stadig terreng i forhold til versjonen over Matteus-evangeliet. Bach reviderte Johannes-versjonen fire ganger, det viser hans sterke forhold til verket. På festivalens åpningskonsert er det en sjelden versjon fra 1725 vi får høre. Urfremføringen fant sted langfredag året før, men Bach ville ha noen ekstra koraler for å knytte verket sterkere til det liturgiske.