– Funnet av de fire kirkene tilfører ny kunnskap og endrer historieforståelsen av perioden. Det styrker statusen til Nidaros som kirkesenter, og flytter den noen tiår bakover i tid. Det gir ny viten, og viser hvor sentralt Nidaros var både for kirke og kongemakt, sier arkeolog Anna Petersén, som leder utgravningene som utføres av Norsk institutt for kulturminneforskning.