Farangis Namazi og Sefideh Sami (mor og datter) kom til Norge i 2014 og har vært i asylmottak i Nesna og Melbu, før de kom til Setermoen på grunn av morens økende behov for helsehjelp. 2. februar i fjor gikk de i kirkeasyl i Øvre Bardu kapell.