Hvordan kan kirken fungere i et samfunn som ikke vil regne med Gud? Silje Kvamme Bjørndal har forsøkt å finne svaret på spørsmålet i sin ferske doktoravhandling i teologi.