Av Amund Børdahl, Universitetslektor i filosofi og retorikk ved Universitetet i Bergen