H.M. Kongen har utnevnt domorganist i Oslo domkirke, Kåre Nordstoga, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.