Alle kjenner Fader Brown fra bøker og TV, den alle steds nærværende pateren, som løser saker andre snubler i.