Barneloven av Ian McEwan er et eksempel på at fortellinger kan romme en kraft og erkjennelsesmulighet som ikke jussfaget har på egenhånd, sier Jan Kjærstad.