Søndag 13. oktober ble kardinal John Henry Newman (1801–1890) kanonisert til helgen av Pave Frans. Den britiske teologen var også en anerkjent poet og forfatter. I Norge er hans mest kjente salme «Lei, milde ljos», oversatt av Peter Hognestad.