Det vakte oppsikt da Vårt Land nylig skrev at biskop Kari Veiteberg ville droppe bibelverset Johannes 3,16 i begravelser. Flere prester mente verset ikke hørte hjemme i starten av en begravelsesseremoni. Andre innvendte at dette var jo det mest kjente verset av alle.