I Historien om Jesus forklarer teologiprofessor Halvor Moxnes hvordan skikkelsen Jesus er blitt forstått og formidlet gjennom
tidene. Og en bit av denne historien handler om hvordan Jesus ble «norsk».