For begge gjelder det at lignelsene fascinerer og provoserer. Og det er ikke alltid opplagt om det er agnostikeren eller teologen som fører an i Jesus-begeistring. De to er bekymret. At lignelsene glemmes utenfor kirken er en ting, at de blir pratet i hjel fra prekestolene er kanskje verre.