– Ja. Det tror jeg. Så blir spørsmålet hvordan man forstår det. Og da tror jeg vi skal passe oss for å bli for skråsikre i våre svar. For når vi gir 
åndelige erfaringer et konkret språk og bruker 
vårt eget begrepsapparat til å forklare, kan vi 
miste det som ikke lar seg forklare. Jeg tror på 
Guds utallige måter å nå oss mennesker på, 
utallige forsøk og en grenseløs kreativitet. Jeg 
er åpen for at Filip hadde et møte med en 
konkret engel som fremsto i en fysisk skikkelse. Men jeg er også åpen for at han hadde en ­opp-
levelse som var mindre konkret, at det ikke fremsto som en fysisk åpenbaring av noe, men at han opplevde å få en veldig klar og tydelig beskjed. Så tydelig at han visste hvor han skulle dra og hva han skulle gjøre.