Han er bibliotekar ved Bergen Offentlige Bibliotek, og har lenge advart mot endringene­. I et innlegg i Morgenbladet tidligere i år mener han at nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhres planer om å gjøre folke­bibliotekene til litteraturhus vil gå utover deres rolle som formidlere av litteratur og kunnskap.