Kultur

Uten statlig støtte må de minoritetsspråklige redaksjonene selv ta grep for å gjøre seg mer relevante for publikum, mener Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord og leder av regjeringens mediemangfoldsutvalg.

– Selv om en ny støtteordning eventuelt og mot formodning skulle bli aktuell, må de minoritetsspråklige mediene være så gode at de rett og slett får brukerne til å betale for seg, sier han.

Lite profesjonalitet

En årsak til at mange har slitt, er at de har hatt store utgifter og vært papirbaserte, mener Åmås. Nå mener han de burde tenke digitalutgivelser, og satse på store saker på nasjonalt plan, snarere enn å konsentrere seg om lokale nyheter.