Uten statlig støtte må de minoritetsspråklige redaksjonene selv ta grep for å gjøre seg mer relevante for publikum, mener Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord og leder av regjeringens mediemangfoldsutvalg.