Kultur

Den barmhjertige samaritan er den mest brukte bibelhistorien i politisk retorikk.