Han er professor ved Humboldt-universitetet i Berlin, og regnes som en av vår tids fremste religionssosiologer. Nå tar han oppgjør med en av kjempene i den intellektuelle historien: Nemlig Max Weber (1864-1920), og hans teori om at verden avfortrylles.