– Balansen mellom frihet og ansvar i det offentlige ordskiftet, er alltid viktig, men kanskje særlig i en tid hvor veldig mange ytringer spres med så stor hastighet, sier Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning og professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole.