– Anna Ancher har alltid blitt sett på som en god kunstner. Likevel har man ikke brukt så mye tid på å forstå henne ordentlig. Vi synes ikke hun er blitt tatt alvorlig nok, sier Peter Nørgaard Larsen ved Statens Museum for Kunst (SMK) i København.