Det finnes ulike forståelser av identitet, forklarer Per-Einar Binder. Han er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og gav i fjor gav han ut boka Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet.