Når våre nærmeste dør har vi mobiltelefonen i lomma. Da er veien er kort til å ta et bilde. Vi har lett for å tro at fotografier av avdøde tilhører fortida, men kanskje er det vanligere enn noen gang. Før tok vi bilde av våre døde for å ha et siste minne, nå tar vi bilder mer eller mindre av ren refleks.