Er det mogleg å stadfeste eller avkrefte den kristne religionen med vitskapeleg gransking? Er det mogleg å finne ut om Jesus var guddommeleg? Desse spørsmåla er utgangspunktet når historikar og ateist Per Bjarne Ravnå skulle skrive bok om den historiske Jesus.