Nytt år, ny Bibelleseplan, hjelp i hverdagen. Anders Heskestad Mikalsen, du bruker den – da jeg ringte, svarte du entusiastisk, jeg så nesten for meg at du løp til postkassa da den kom?