I debatten om finansiering av kirkevedlikeholdet, blir det ofte pekt på nabolandet ­Sverige, der avtaler om statens ansvar for ­kirkene var inngått da kirke og stat skilte lag for snart 20 år ­siden. Det kan også være noe å lære av å se mot Danmark der Folkekirken er Europas siste gjenlevende statskirke.