«Du kjemper for noe. Hvordan skal du få gjennomslag?» Det er spørsmålet Ketil Raknes og Bård Vegar Solhjell forsøker å svare på i sin nye bok, Jakta på makta – 12 råd for effektiv påvirkning.