Samfunnet er lovløst, de kriminelle er som dyr, og politiet er maktesløse. Men heldigvis finnes det en grunnlovsfestet rett til å eie skytevåpen, og ved å bruke dem oppnår man selvjustis. Slik er det lett å oppfatte Bruce Willis som innbitt hevner i kinoaktuelle Death Wish.