Svalheim mener det er vanskelig å finne de tre beste bøkene fra året som er gått.