I dag er læstadianere i nyhetene fordi de ikke vil vite av kvinnelige prester. Kvinner aldri har vært aktuelle som prester eller predikanter i den læstadianske vekkelsen. Likevel har de spilt en sentral rolle. Kvinner har vært og er sjelesørgere og skriftemødre for menn så vel som for kvinner i læstadianske menigheter.