Helga Samset har tjue års erfaring med å fortelle og la fortellingen virke. I møte med skoleelever og menighet har hun levendegjort både eventyr og bibelhistorie. Snart skal hun undervise prester i fortellerkunst, men først skal hun dele fortellingen om Josef i Majorstuen kirke.