Tove Bøygards nye plate handler også om å flytte hjem, til småbruket hvor hun tråkket barneskoene i Hallingdal. Det skjer til våren. Kjæresten, Espen, som hun kaller «en asfaltgutt fra Oslo Øst», er allerede i ferd med å bli omskolert til grisebonde. Selv er hun, tross alt, vokst opp i den gamle bygningen fra 1850 som ligger 750 meter over havet. Omstillingen fra urban musiker til bondekjerring skal gå rimelig greit, tror hun.