I 1923 dukket det opp en bok om Adolf Hitler – «Adolf Hitler – hans liv og taler». Her roses han opp i skyene. Boken var angivelig skrevet av baron Adolf Victor von Koebler. Nå viser det seg at det var Hitler selv som skrev boken, hvor han omtaler seg selv som den nye Jesus.