I dag kjem dei gammaltestamentlege apokryfane ut på nynorsk for første gong. Bøkene som er ein naturleg del av Bibelen for katolikkar og ortodokse, er mindre kjente blant norske protestantar. Det finst mange aktive bibellesarar som ikkje har oversikt over innhaldet i bøkene Martin Luther vippa ut av kanon, men erklærte som «gode og nyttige å lese».