Hva er en beforeigner – en fremvandrer? Konseptet formidles effektivt og omsvøpsløst: Mennesker fra steinalder, vikingtid og sent 1800-tall dukker uforklarlig opp i Oslos havnebasseng og utgjør snart store innvandrer-, unnskyld fremvandrergrupper.